Microbes » Hoofdpagina » Welkom!
Microbes: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Microbes

Clioquinol: suspensie of zalf met antimicrobiële werking

Clioquinol is een antiprotozoïcum met activiteit tegen amoeben zoals Entamoeba histolytica en Dientamoeba fragilis. Daarnaast heeft het antimycotisch en antibacteriële werking tegen enkele micro-organ…

Aspergillose: schimmelinfectie door Aspergillus soorten

Aspergillose is een opportunistische schimmelinfectie veroorzaakt door onder andere Aspergillus fumigatus. Aspergillus soorten zijn alom vertegenwoordigd in de omgeving, in compost, de bodem, water en…

Gram-negatieve bacteriën

Tot de gram-negatieve bacteriën behoren enkele belangrijke verwekkers van bacteriële infecties. Maar wat betekent gram-negatief precies? De groep bacteriën is genoemd naar de hoe ze aankleuren bij een…

Amoebiasis: een parasitaire darminfectie

Amoebiasis, is een een parasitaire darminfectie die wordt veroorzaakt door Entamoeba histolytica, een ééncellige parasiet behorend tot de amoeben. Het is de belangrijkste parasiet die mensen kan besme…

Micro-organismen en andere ziekteverwekkers: een indeling

Micro-organismen zijn kleine één of meercellige organismen. Een deel van deze microben kan ziekmakend zijn en dat deel wordt bestudeerd door de medisch microbiologie. Strikt genomen behoren niet alle…
Schrijf mee!